BOY 7

16.08.2015 10:09
 
PROLOG
Akční / Sci-Fi / Thriller
Nizozemsko / Maďarsko, 2015, 90 min
Režie: Lourens Blok / Scénář: Marco van Geffen, Philip Delmaar / Kamera: Jasper Wolf
Hrají: Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Ella-June Henrard, Tygo Gernandt, Halina Reijn, Renée Soutendijk, Hans Dagelet
 
TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=jTpYk9Kc56w
 
COMMENTS
Komentáře uživatelů k filmu (6) - komentář uživatele / Morholt  ***: Kluk se probere v metru, krvácí z nosu, nic si nepamatuje, ale celkem suveréně zmlátí pár policajtů a pak se mu za pomoci jedné spřízněné duše podaří utéct. Vzápětí se dostane ke svému deníku a zjišťuje, co bylo před amnézií. To všechno v blízké budoucnosti, kdy je Nizozemí polototalitním státem a za tichého přihlížení politiků tu funguje ústav, který z mladých delikventů dělá vraždící mašiny. Tak trochu Bourne pro děti s odpovídající light akcí, jednoduchým příběhem a líbivou tváří hlavního hrdiny, který i přes svou hezounovitost umí hrát a je docela sympatický. Vůbec herci jsou to, na co se může film spolehnout a vyvažuje jimi poměrně velké množství hluchých míst. Já osobně se zabouchnul do modrých kukadel Elly-June Henrard, takže když byla na scéně, bylo mi tak nějak jedno, co se děje okolo. A protože byla v záběru často, hodnotím lehce nadprůměrně. 60%
 
IMPRESSIONS
Zdá se vám ten příběh povědomý? Není to zas až tak divné. Vnímavého příznivce příběhů o Bournovi musí tenhle film zaujmout hned od prvních okamžiků.  Je totiž o tom, co je vlastně ve všech předchozích bournovských filmech zmiňováno a naznačováno, ale  přesto to zůstává tajemstvím. Je to  svým způsobem zvláštní věc - přestože Bourne  byl objeven  a pronásledován už tolikrát, nelze s úplnou jistotou vysvětlit, kde se tu vzal a odkud pocházejí jeho sebeobranné reflexy, díky nimž je tak těžké ho chytit, zranit nebo zabít. A je to právě film Boy 7, který by mohl relevantním způsobem mnohá tajemství vážící se k Bournovi vysvětlit. Věnuje totiž pozornost nejen  dnům, ale i místům a procedurám, díky nimž byl agent Bourne stvořen. Ano, jde tu v jistém smyslu o dopovězení části příběhu, která velmi dobře zapadá do  Bournova mýtu jako celku. Je možné (nebo spíš téměř jisté), že se objeví námitky proti jednoduché a neokázalé filmové řeči, příliš skromným trikům, choreografii soubojů, případně proti neznámým hercům atd. Nicméně nelze popřít, že jako doplnění či prequel filmů o Bournovi by Boy 7 fungoval skvěle.
 
SPECIALS
Podle mého názoru významným zdrojem poutavosti filmu je i detailní zobrazení postupu, kterým jsou formovány jednotlivé postavy = objekty víceméně tajného vědeckého experimentu. Jeho cílem je působit na vybrané mladé jedince a formovat z nich autonomní, výkonné a přitom poslušné “agenty”, kteří budou schopni kdykoliv vykonat jakoukoliv “špinavou práci”. Jednotlivé kroky tohoto postupu již byly kdysi s finanční podporou patřičně zámožného podnikatele či bankéře nejen podrobně teoreticky popsány, ale také byly stanoveny metodické postupy směřující k jejich praktickému naplnění. Nejdříve je nutné vytipovat dostatečně inteligentní jedince, k tomu může posloužit sledování jejich studijních výsledků, případně jejich aktivit na internetu. Následně budou tito jedinci odděleni od svých rodičů a soustředěni na víceméně izolovaném místě. Dojde k tomu tak, že budou obviněni z nějakého druhu trestné činnosti. Vlastně ani nebude nutná fabrikace podobných procesů, neboť vlastně každý z nás má v počítači něco, co obchází autorská práva, takže to  případnému zájemci stačí jen najít. Rodičům vybraných  obviněných a následně nepodmíněně odsouzených jedinců bude sděleno, že výkon trestu je nutné absolvovat ve zvláštním nápravném zařízení pro mladistvé, kam jim však nebude dovolen přístup. V tomto “zařízení” budou  obvinění  podřízeni instruktorům a v době práce, vyučování i ve volném čase budou podrobeni stále probíhající indoktrinaci patřičnými myšlenkami,  z nichž nejsilněji  bude akcentován a hluboko do paměti i mysli uložen axiom poslušnosti a věrnosti. Ten, kdo by myšlenky a pravidla nechtěl přijmout za své, bude mezi svými vrstevníky  ostrakizován, případně pro výstrahu (lepší motivaci) zabit. Pokud bude indoktrinace trvat patřičně dlouhou dobu, postupně se lidé vystavení tomuto tlaku změní požadovaným způsobem. Celkovým výsledkem popsaného procesu pak je člověk, který na jedné straně neztratil své rozumové schopnosti a na druhé straně přesně a bez otázek plní rozkazy svého velitele -je schopen rozbíjet, loupit, mučit, zabíjet…
 
EPILOG
V některých recenzích je film označován i jako sci-fi. Podle mě je ale otázkou, zda je nutné použít tento termín jen pro to, že je zde popsán způsob, jakým si každý patřičně bohatý člověk může vytvořit soukromou armádu lidí-otroků, kteří bez odmluvy splní vše, co jim nařídí. Na mě osobně právě toto sdělení působilo převelmi realisticky…
WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .