DOPIS A DOTAZNÍK

01.08.2009 14:25

 

Vážení přátelé,

jmenuji se Otakar Slanař a jsem členem promočního kolegia ‚Wertung und Kanon‘ na Georg-August-Universität v německém Göttingenu, kde se zabývám otázkami hodnoty a hodnocení literárních děl se zaměřením na science fiction. Na Vás se tímto mailem obracím s laskavou prosbou o pomoc. Ke své práci potřebuji získat několik sice základních nicméně nezbytných informací o aktivních čtenářích žánru sci-fi, především pak o jejich vztahu k tomuto žánru, jejich požadavcích a představách o dobré či špatné sci-fi.

Prosím Vás tímto o vyplnění přiloženého dotazníku a jeho odeslání na adresu parzival@centrum.cz. Není třeba zdůrazňovat, že dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity výhradně v připravované disertační práci, její prezentaci a v následné verzi určené k publikaci. Dotazník nemá parametry, které by vyhovovaly nárokům sociologických průzkumů, což je dáno tím, že má práce je literárněvědná, nikoli sociologická. Tím současně omlouvám ne přímo profesionální formální zpracování.

Na některé položené otázky je třeba odpovědět explicitní formulací (např. Vašich postojů), a to čím přesněji, tím lépe. U jiných postačuje vybrat z uvedených variant a ostatní smazat.

Budu Vám velice vděčný nejen za vyplnění dotazníku, ale za JAKÉKOLI relevantní poznámky, postřehy, odkazy atd. Stejně tak rád zodpovím případné dotazy.

Pokud Dotazník rozešlete i svým přátelům fanům, budu úplně nejšťastnější.

Děkuji Vám za Váš čas a námahu a těším se na odpověď.

věk:

pohlaví:

dosažené ukončené vzdělání:

v tuto chvíli jsem: studující, pracující, nezaměstnaný, pracující student(ka)

pokud studuji, tak: základní školu, učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vysokou školu

obor (studijní, profesní):

velikost obce, ve které žiji (nemusí se shodovat s trvalým bydlištěm!):

sci-fi čtu od svých … let

ke sci-fi jsem se dostal díky…

jak často čtete sci-fi?

proč čtete právě sci-fi?

jaké útvary žánru sci-fi máte nejraději? (povídku, román, novelu, ságu…)

jaký subžánr upřednostňujete? (space operu, cyber punk, hard SF, steampunk cokoli…)

jakou literaturu mimo sci-fi čtete?

co pokládáte za hlavní úlohu žánru sci-fi? (má-li nějakou)

jak byste charakterizoval(a) ‚kvalitní‘ sci-fi?

jak byste charakterizoval(a) ‚nekvalitní‘ sci-fi?

pokoušel(a) jste se někdy sám (sama) psát?

účastníte se literárních workshopů?

publikujete vlastní sci-fi texty? pokud ano, jakou formou?

co pro Vás znamená komunita sci-fi čtenářů?

účastníte se conů? pokud ano, pak aktivně nebo pasivně? jak často?

účastníte se internetových diskuzí na ‚scifistických‘ portálech?

jaké jsou Vaše další zájmy? (i-net, sport, kultura…)

Prev: RECENZE? RECENZE! JSEM VZTEKLÝ HÁDAVÝ PARCHANT! část I.
Next: INCORRUPTIBLE HERO

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .