"GREETINGS THE CITIZENS OF EARTH"

17.10.2010 21:32

Zdravíme vás, občané Země,...

...

BBC začala informovat o tom, že se jí podařilo dosáhnout neobvykle  zajímavého kontaktu. Dokonce byl v Británii promítán zpravodajský spot, který o tomto kontaktu ve zkratce informoval britskou veřejnost. Spot, přestože byl vysílán i v některých dalších státech a vyvěšen na Youtube,  však  celosvětově nevyvolal takovou pozornost, jakou by si zasloužil, a ani vlády jednotlivých států mu nevěnovaly větší pozornost. Nejpodstatnější reakcí, které se spotu dostalo, bylo to, že většina periodik a dalších médií jej demonstrativně označila za pouhou víceméně neetickou snahu o reklamní propagaci BBC. Jediná instituce, která byla schopna se ke zjištěným skutečnostem postavit čelem, byla (docela nečekaně) Organizace spojených národů.

Podle britského listu The Independent byla v OSN určena velvyslankyně pro případ kontaktu s mimozemšťany. Stala se jí malajská astrofyzička Mazlan Othmanová, dosavadní ředitelka Úřadu OSN pro záležitosti vesmíru (United Nations Office for Outer Space Affairs – UNOOSA). Úkolem osmapadesátileté Othmanové je připravit možnosti komunikace s návštěvníky z jiných světů, kteří přiletí, nebo lidstvo na dálku kontaktují. Profesorka Othmanová není v těchto věcech neznámá. Dohlížela na vesmírný program Malajsie a také na výcvik a let prvního malajského kosmonauta. Její role, jako ředitelky UNOOSA zahrnuje studium potencionálních otázek týkajících se vesmírných technologií, jakož i toho, co dělat, kdyby byl objeven velký asteroid směřující přímo k Zemi. 

 

Jmenování profesorky Otmanové velvyslankyní samozřejmě vyvolalo mnohé reakce. Některé z nich útočí na OSN, jako na někoho, kdo celkem zbytečně vynakládá finanční prostředky na vytváření na jedné straně sice lukrativních, ale na druhé straně nesmyslných pracovních míst („Nemyslím si, že OSN musí hledat nějakou svou novou misi. Mezinárodní organizace, včetně Spojených národů, by měly snižovat své výdaje, zmenšovat počet svých úředníků...“). Jiné ohlasy zase upozorňují na to, že pokud mimozemšťané přijdou, rozhodně nebudou mít přátelské úmysly.

Bez ohledu na uvedené námitky britský profesor Richard Crowther říká: „Paní Othmanová je pro tento úkol tím absolutně nejvhodnějším člověkem.“

Post Scriptum: Who is fooling who?

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .