Metalic blue poetry

01.12.2012 21:50

 

Inspirations Jul 23, '09 6:36 AM
 for Kamil's family
Start:     Jul 23, '09 07:00a
 
 nezájem velkých médií a vydavatelských labelů s pomocí koncertování přežily a nejen to. Např. jen za leden a unor jsem zaznamenal reuniony např.Tyketto, Lynzee, Scrap Metal, XYZ, Jetboy, Dokken/sestava/, Wildside, Cinderella, London, King Kobra, Dirty Looks, Lita Ford, Keel, Masque, Giant, Femme Fatale, D´Molls, Icon, Nelson......
Ani to v podstatě nejde všecho stíhat, přidej rockový boom ve Švédsku, metalovou konzervativnost Němců a zjistíš, že stále existuje aspoň tedy v rocku a metalu obrovský potenciál a nikdy nelze předvídat, kdo přijde s něčím buď úplně, nebo částečně „novým“...
 
 
 
 
ČERNÝ DEN 
(18. červenec roku 390 př. n. l.) 
 
Senoni táhnou k moři, 
pachem kořisti nechali se vést. 
Kudy prošli, obzor hoří. 
Brennus míří k největšímu z měst. 
 
Bez lítosti krajem jdou. 
Ohně dávají znamení, 
vždy nechají za sebou 
popel, pláč a kamení 
 
bridge: 
Běda poraženým a běda všem, 
teď římskou krví zrudne zem. 
Nastane nejhorší z římských dnů! 
Nadešla chvíle slávy Senonů! 
 
ref: 
NEMAJÍ ZÁKON, NEZNAJÍ ŘÁD. 
SENONY Z LESŮ ŽENE HLAD. 
VĚČNÉ MĚSTO, PYŠNÝ ŘÍM 
LÁKÁ JE SVÝM BOHATSVÍM. 
 
Každou hradbu prolomí. 
Vnikají do bran měst 
netíží je svědomí 
mrtví leží podél cest 
 
Každý prchá ve strachu 
z trosek Říma stoupá dým 
Řím padl do prachu 
Brennus opíjí se vítězstvím. 
 
bridge: 
Běda poraženým a běda všem, 
teď římskou krví zrudne zem. 
Nastane nejhorší z římských dnů! 
Nadešla chvíle slávy Senonů! 
 
ref: 
NEMAJÍ ZÁKON, NEZNAJÍ ŘÁD. 
SENONY Z LESŮ ŽENE HLAD. 
VĚČNÉ MĚSTO, PYŠNÝ ŘÍM 
LÁKÁ JE SVÝM BOHATSVÍM.
 
 
 
HOTOVO HOTOVO HOTOVO!!! 
HOTOVO HOTOVO HOTOVO!!! 
LEGIE 
 
Někdy v žáru léta, 
někdy za zimních mrazů 
římská vojska zemí jdou. 
Císaři vítězství, barbarům zkázu! 
Nešetří krví ani námahou 
pro boha války, pro veliký Řím 
vedou bitvu za bitvou 
a s gladiem železným 
legie jdou Evropou. 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM. 
 
Rameno se srazí k rameni, 
po strachu ani stopy. 
Stojí a čeká znamení 
kdy hodit má svá kopí. 
Štít drží vedle štítu, 
stříbrný orel nad hlavou. 
Podobny nestvůrám z mýtů 
legie vítězí nad každou armádou. 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM. 
 
Pro muže, pro ženy, 
platí zákon neměnný. 
Zrada se trestá, 
zbabělost neodpouští. 
Jedno jak je daleká cesta, 
(jedno) zda v lese nebo poušti, 
nepřítel nikde se neskryje. 
Římskou pravdu vždy prosadí legie! 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM.
 
 
 
DE BELLO GALLICO 
58 př. n. l.
 
Únavu znáš z pochodů dlouhých, 
neděsí tě zabíjení nepřátel. 
Nikdy ses nebál barbarů pouhých, 
když pokřik válečný se rozezněl. 
 
Muži budou zabíjet a umírat, 
aby z trosek galských oppid 
mohls zlatý mince posbírat 
a večer s vojáky je propít. 
 
Pak každý ráno a každý další den 
překonáš řeky, překročíš pohoří. 
Na cestě za velikým snem 
tvé ruce do krve se ponoří. 
 
Nesejde na lidech padlých nevinně. 
Budeš mít otroky, zlato a cín. 
Válka brzy pomine 
a ze všech vykoupíš se vin. 
 
Ref: 
Caesare 
Už celou řadu let 
Vždy pohání tě vpřed 
Sen zrozený v tvé hlavě 
Sen o moci a slávě 
Caesare 
Chceš dobýt celý svět? 
Tak koně pobídni a jeď...
 
 
Dopis pro Cornélii 
(83 př. n. l) 
 
Cornélie, 
Já vydám se neznámými cestami, 
dojdu až na kraj země. 
Já nechám se vést hvězdami, 
abys našla cestu ke mně. 
 
Cornélie, 
zatím jsi jen můj nejkrásnější sen, 
co osamělým mužům zdá se. 
Zmizíš mi, když přichází den. 
Marné je přemýšlet o lásce tvé a kráse. 
 
Cornélie, 
někdy se bojím, že tě ztratím. 
Ale až potkáme se spolu 
a do očí si pohlédnem, 
přestanu hlavu sklánět dolů, 
já vím co s příštím dnem. 
 
Cornélie, 
já budu vždy vedle tebe stát, 
já nikdy (nikým) nenechám se odehnat. 
Cornélie, jen tebe mohu milovat. 
 
 
ref: 
NĚKDY MAJ SLIBY ŽIVOT KRÁTKÝ. 
NĚKDY JE LIDI BEROU ZPÁTKY. 
NĚKDY SE CITY LIDEM ZTRÁCÍ, 
CO JE VLOŽENO SE NEVRACÍ. 
(ALE) NĚKDY SE SLOVO Z LÁSKY DÁVÁ 
A NIKDY PLATIT NEPŘESTÁVÁ.
 
 
 
Aréna 
 
 
Když z písku ustoupí stín, 
tajemné ticho leká. 
Skropená úlitbou ze vzácných vín 
aréna čeká, aréna čekááá 
 
Hlas píšťal zní, 
dav vyvolává jména. 
Ať zvítězí odvážní. 
Za prohru platí se cena 
vysokááá 
 
bridge 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo k vrcholům vystoupá? 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo krev druhých prolévá 
Kdo neporažen zůstává? 
 
ref 
VÍTĚZŮ JMÉNA JSOU VŽDY ZNÁMA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
ČEKÁ JE ÚCTA,ČEST I SLÁVA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
 
Bojují 
otroci, zloději, dlužníci. 
Už k zemi padl prvý. 
Přijal ránu smrtící 
a písek se zbarvil krví. 
 
Caesare buď zdráv 
Ti, kdo jdou zemřít, tě zdraví 
a podle starověkých zpráv 
diváků davy dobře se baví 
smrtííí . 
 
bridge 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo k vrcholům vystoupá? 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo krev druhých prolévá 
Kdo neporažen zůstává? 
 
ref. 
VÍTĚZŮ JMÉNA JSOU VŽDY ZNÁMA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
ČEKÁ JE ÚCTA,ČEST I SLÁVA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA!
 
RUBICON 
 
Na břehu řeky stál 
domů se vrátit chtěl. 
Na staré boje vzpomínal 
a mnoho vyprávěl... 
 
O žízni v poušti, 
horách bez ozvěn, 
o strachu, co neopouští. 
O křiku mužů, slzách žen. 
 
Se smrtí souboj hrál 
celá dlouhá léta. 
Za Řím bojoval 
ve všech koutech světa. 
 
bridge: 
Rubicon tichý je, mírný má proud. 
Svá křídla chtěl bys roztáhnout - 
letět vzhůru bez zábran a pout. 
 
ref. 
KDYŽ DRAVCI Z VÁLEK SE VRACÍ 
K NEBI SE VZNESOU JAKO PTÁCI 
HRANICI PŘEKROČÍ A NEJEDNOU 
MÍSTO NA ZEMI UŽ NENAJDOU. 
 
 
Po letech zabíjení, 
co srdce rvou 
a každou duši změní 
krví prolitou. 
 
Na břehu řeky stál 
Řím u nohou měl. 
dál už neváhal 
k návratu čas nadešel: 
teď vezme si, co chtěl. 
 
bridge: 
Rubicon tichý je, mírný má proud. 
Svá křídla chtěl bys roztáhnout - 
letět vzhůru bez zábran a pout. 
 
ref. 
KDYŽ DRAVCI Z VÁLEK SE VRACÍ 
K NEBI SE VZNESOU JAKO PTÁCI 
HRANICI PŘEKROČÍ A NEJEDNOU 
MÍSTO NA ZEMI UŽ NENAJDOU.
 
 
 
 
ZEMŘE, KDO SE NEBRÁNÍ 
(44 př. n. l.)
 
Caesare, 
v mracích číhá hlava vlčí 
a orel letí při zemi. 
Každý augur o tom mlčí - 
nechtěly oběť strávit plameny. 
Věř tomu bez výhrad. 
Tmavá jsou játra beraní 
a tvůj osud tentokrát 
bohové už nechrání. 
 
bridge: 
Jsi ten největší, 
legie nikoho nemilují víc. 
Jsi ten největší 
a přitom nemáš nic, 
jen věčnou nejistotu bez hranic. 
 
rf. 
Nikdo se nikdy nedoví, 
jak poslední poznat chvíli. 
Nikdo ti nikdy nepoví 
jestli už jsi v cíli. 
Nepozná předem nikdo z nás, 
že vypršel mu čas. 
 
Caesare 
Nedbáš na špatná znamení. 
nevěříš Spurinnovým věštbám. 
Jsi téměř bohem na zemi 
a vysmíváš se kletbám. 
Zapomněls nejstarší z dobrých rad: 
I přátelství lze předstírat, 
(proto) vycházej vždy se zbraní, 
zemře, kdo se nebrání! 
 
bridge: 
Jsi ten největší 
legie nikoho nemilují víc. 
Jsi ten největší 
a přitom nemáš nic, 
jen věčnou nejistotu bez hranic. 
 
rf. 
Nikdo se nikdy nedoví, 
jak poslední poznat chvíli. 
Nikdo ti nikdy nepoví 
jestli už jsi v cíli. 
Nepozná předem nikdo z nás, 
že vypršel mu čas.
 
 
 
 
23 
(15. březen 44 př. n. l.)
Přišel vzkaz od přátel 
pro tebe Caesare mají zprávu, 
kterou znát bys měl, 
dřív než oznámí ji davu. 
 
Naproti smrti pospícháš oklamán. 
Nikdo nekryje ti záda. 
Jdeš do senátu sám, 
když všude číhá zrada. 
 
Setkat se s tebou smrt přichází 
a nikdo z přátel nečeká. 
není jak pomoci ti z nesnází. 
Po krvi touží smečka divoká. 
 
Učinils poslední ze svých kroků, 
Obklopen vrahy ze všech stran. 
Brutus odhodlal se k útoku, 
vytéká krev z dvaceti tří ran. 
 
Caesare umíráš, tóga je od krve. 
co ještě říct, proháváš poprvé: 
Kai sí, teknón? 
 
Ref: 
KDO ZNÁ CESTU VZHŮRU, 
TEN ZPĚT SE NEOHLÍŽÍ. 
KDO BOHŮM SE CHCE VYROVNAT 
A KE SLUNCI VŽDY MÍŘÍ, 
JEDNOU SÁM ŽÁREM MŮŽE VZPLÁT 
A V OHNI ZAHYNOUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počátek ? 
(27 př. n. l.) 
 
Kůň danajský je dar. 
Do tmy chrlí zradu, 
jen pobít stráží pár 
otevřít brány hradu. 
 
Zalila ulice záplava cizí. 
Danaů davy městem se valí 
v plamenech zmizí 
vše, co jsme znali 
 
Hradby se boří, 
smrt utrhla se z řetězu. 
Rodné město hoří, 
kruté je právo vítězů. 
 
bridge: 
Sílu má pánův hlas, 
Éneás volá nás: 
 
Ref.: 
HRDINA PROSBY NEODMÍTÁ 
HLAVA SE NIKDY NESKLÁNÍ 
NEPŘÍTEL CHLEBEM SE NEVÍTÁ 
ČESTNÉ JE ZEMŘÍT SE ZBRANÍ 
 
Záhuby nastal den, 
hodina Tróje poslední. 
hořící nocí za ním jdem 
kdo zemře, až se rozední? 
 
On pověřil nás úkolem. 
Nebudem zbytečnou obětí. 
Hledat chcem novou zem 
našich bohů, žen a dětí. 
 
Odvaha zůstává v nás 
Pro život najdem místo zas, 
porážkou nekončí náš čas. 
Vede nás Éneas. 
 
 
bridge: 
Sílu má pánův hlas, 
Éneás volá nás: 
 
Ref.: 
HRDINA PROSBY NEODMÍTÁ 
HLAVA SE NIKDY NESKLÁNÍ 
NEPŘÍTEL CHLEBEM SE NEVÍTÁ 
ČESTNÉ JE ZEMŘÍT SE ZBRANÍ
 
 
HAIRSPRAY FRIENDLY BAND:
 
Teda je otázka, jestli to je tak moc nevážně, jak by sis to představoval:-) a taky jsem to napsal dost rychle a nijak jsem nehlídal počty slabik a nepoměřoval jsem to s refrenem, do něj jsem teda nezasahoval:-).... atd. ale jako fór je to myslim dobrý:-) 
 
 
Někdy noc nekončí úsvitem 
a noční šrámy jen tak nezmizí. 
Po léta vstávám s pocitem 
že láska se rychle omrzí. 
 
Ref 
 
Každý večer v novým sále 
s holkou, co o místní kluky nestojí 
Noc zas končí "nenadále" 
mám ji v hotelovým pokoji 
 
Ráno se pak projeví 
jedna z mých nejhorších stránek. 
Další dívka objeví, 
jak místo loučení předstírám spánek. 
 
Ref: 
 
Zas potichu se oblékne. 
Z pokoje odchází sama. 
Nic víc už si neřeknem - 
byla to Eva nebo Jana? 
 
Nejsou tu slzy ani gesta. 
Na každou takovou to čeká. 
Na šňůře budou další města, 
takže mě to nepoleká... 
 
Ref: 
Chci si život užít 
Chci si život užít 
Chci jen Rock´n´roll hrát, 
se spoustou holek spát 
(a s žádnou se moc nepárat) 
Já chci si život užít
 
 
Poslouchal jsem White Lion a pak jeste dalšího Dána Push - Rock´n´Roll Livin´(zni to stejně ale pro mě o ještě o maličko líp než White Lion) z alba Shaken´Stirred a přitom mě to třísklo do hlavy:-)ale není to o hvězdě, je to o začátku a velkých snech:-) trik je v tom, že vlastně není jasné, co z toho je už pravda a co ještě sen:-) 
 
je tu jedna komplikace - jde o otázku sykavek, nějak se mi sešly na jednom místě - proto je refrén ve druhé osobe, ale z hlediska logiky by to asi nebyl takový problém:-)zvlast, pokud by v refrenu byl dvojhlas nebo sbor... ale i tak to myslím celkem funguje smysluplneji s refrenem v 1. osobe
 
Mám svůj sen, 
co často se mi zdál 
a každou noc se vracel. 
Pro něj i(k)ďáblu bych se dal 
a v pekle duši ztrácel. 
 
Tak jsem školu flákal 
a mámě nervy ničil, 
když jsem za marshally cvakal 
a na kytaru cvičil. 
 
 
Ref: 
Mám svůj sen 
Já hledám svatý grál. 
Mám svůj sen, 
jak s kapelou jsem hrál 
a kámen na kameni nezůstal. 
Mám svůj sen! 
 
Jak všichni budou vědět, 
kdy projíždíme krajem, 
že začínáme v devět 
a každej večer hrajem. 
 
A když se sál naplní, 
času už moc nezbývá. 
zas budem jak na trní, 
sláva je děvka marnivá. 
 
Ref 
Mám svůj sen 
Já hledám svatý grál. 
Mám svůj sen, 
jak s kapelou jsem hrál 
a kámen na kameni nezůstal. 
Mám svůj sen! 
Já na podiu stál 
a celej sál skandoval...
 
----
 
černá ovce rodiny 
Dobrá, je tu další, ale nepůsobí to úplně vesele, 
na druhou stranu je to zadané téma:-) 
 
------------------------------------ 
 
Některý jízdy trvají do noci 
a končí těsně nad ránem. 
Domů jsem přišel bez cizí pomoci, 
co říkaj sousedi?To teda nezájem. 
 
Ref: --- 
 
Není to žádná záhada, 
tak to prostě dopadá. 
Po kalbě těžký jsou rána 
a chybí dobrá nálada. 
 
Máma smutný kafe upíjí, 
kropí ubrus slzama. 
Tisíc kladiv hlavu mi rozbíjí 
a fotr lomí rukama. 
 
Ref: --- 
 
Synu, teď budem promlouvat 
jako chlap s chlapem. 
Životem nelze jen proplouvat, 
když sotva vodu šlapem. 
Najdi si práci s řádným platem! 
 
Ref: --- 
 
 
 
Refrén: 
 
Už ve svém věku mladém 
zlobil jsem při mši v kostele. 
Já neřídím se denním řádem 
a hraju v metalový kapele. 
Jsem černá ovce rodiny. 
Ať hodí kamenem, kdo je bez viny. 
------------------------------------------------------ 
 
 
Tak nevim, jestli je to uplně srozumitelný, je to myšlený tak, že sloky jsou o tom, že kluk sám rozumí tomu, co rodiče zlobí, 
refrén naproti tomu je o tom, že rozhodně neposlechne. Neposlouchat rodiče by se sice nemělo, ale ať hodí kamenem, kdo je bez viny:-) 
 
Když jsem psal poslouchal jsem přitom Wild Boyz - Unleashed - a především Ride cowboy Ride, ale neni to myšlený jako balada.
 
ještě je tu ten tvůj nápad, teď už dokončený
Já bych si u toho trochu pohrál s pointou, ale záleží na tobe 
 
Akusticky: 
Mám ošoupanou bundu a pár kovbojských bot. 
V kapse ani floka, pivo by přišlo vhod. 
S kytarou na zádech obcházím tenhle blok. 
Nemám dobrou pověst lidi tvrdí, že jsem cvok: 
 
Elektricky: 
Když jsem chodil do školy 
kantoři šíleli z mých excesů 
že prej nedělám úkoly 
a žádnou autoritu nesnesu 
 
Moc se mi nedaří ani v práci 
šéf si myslí asi 
že důvěru rychle ztrácim 
když mám dlouhý vlasy 
 
Kdybych prej o světě víc věděl 
a pokornější uměl být, 
dávno už nebyl bych rebel 
a klidnej život mohl mít 
 
akusticky: 
Mám ošoupanou bundu a pár kovbojských bot. 
V kapse ani floka, pivo by přišlo vhod. 
S kytarou na zádech obcházím tenhle blok. 
Nemám dobrou pověst lidi tvrdí, že jsem cvok. 
 
elektricky: 
Navzdory moudrým radám 
mnohých autorit 
z domu rodičů padám 
já rock´n´roll chci žít 
 
elektricky ale se slyšitelnou akustickou k. 
 
Mám ošoupanou bundu a pár kovbojských bot. 
V kapse ani floka, pivo by přišlo vhod. 
S kytarou na zádech obcházím tenhle blok. 
Nemám dobrou pověst lidi tvrdí, že jsem cvok. 
Hraju taky zpívám, co sám jsem složil 
pořádnej rock´n´roll naleju vám do žil....
 
 
Příběh
Příběh: Já a Michael (Azerrad) 
 
1. 
To nastal tenkrát svízel, 
když Ká eN Ej Sí přestal metal hrát, 
hídbengrs ból zmizel 
a na eM Tí Ví letěl Nevrmaind. 
 
2. 
Taky plno žvástů bylo v éteru 
všude zní slova falešných proroků 
marný bylo říkat já to neberu 
těm slouhům úspěchu a pokroku 
 
3. 
co myslí si, že prachy nesou spásu, 
že ze všeho prošlý zboží se stává. 
co myslí si, že legendy rocku ztrácej krásu 
a každá se jak děvka prodává. 
 
 
4. 
A tak všem pořád říkám 
já kabát nepřevlíkám (podle počasí) 
já cool být nemusím (ani in), 
já trendům sotva rozumím, 
ale jednu věc jasně vím: 
 
5. 
Štastný bez velkohubých nároků 
navzdory falešným prorokům
zůstanu věrný hardrocku 
navždy navždy navždy 
 
 
Tady jde o příběh, takže refren je myšlen jinak - tzn. vlastně na konci několikrát zopakovat 5. sloku a to nejlepe tak, že poslední dvojí opacko bude bud jen a capella nebo jen s bicíma :-) 
 
je to pribeh, takže rymovacka dost stupido, ale na druhou stranu 
rymovat na slovni spojeni hard rock neni sranda:-) 
 
navic kdyz titul bude Ja a Michael, tak je v tom ukrytej docela dobrej for - rikam vlastne ze je podle me kokot
 
 
 
 
Ještě tu mam jednu srdcovku, tzn. refren, ktery mi v hlave vrta uz leta, chtěl jsem k tomu dodelat jeste sloky, ale pustil jsem si tohle 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2yGw1aoa1oc 
všechno dopadlo jinak: 
 
ROCK! ROCK! ROCK! 
 
Už dávno jsem opustil dům rodičů 
do světa dospělých se vydal. 
Mámin přívěšek a dětskou šňůrku od klíčů 
mezi svý vzpomínky jsem přidal. 
 
Odcházím v rytmu rychlých kroků, 
sehnal jsem vlastní byt 
a s milionem dalších cvoků 
ve velkým městě začal žít. 
 
Bridge A: 
Čas na starý kamarády 
není ani náhodou. 
Kde se dávaj dobrý rady? 
Všichni chtěj být za vodou.
 
Ref:--- 
 
Spolužáky z fotky sotva poznávám, 
řada přátel ztratila se z dohledu 
a ženám, který znám 
asi nestačí co dovedu, 
tak na svým hrbu mám 
pár bolestných rozchodů. 
 
Bridge B: 
Čas na starý kamarády 
nebyl ani náhodou. 
Kde se dávaj dobrý rady? 
Všichni chtěj být za vodou.
 
Ref:--- 
 
A tak snad 
z různých pohledů 
mohlo by se zdát, 
že hůl nad sebou jsem zlámal, 
že mě život zklamal,
že je marná každá snaha
a drahá každá rada.
 
 
Ref: 
Nevadí, nevadí, že řada věcí neladí, 
Nevadí, nevadí, že neznám předem každý krok. 
Když životem mě provází 
a zachraňuje z nesnází 
Rock! Rock! Rock!
 
LADY OF THE EIGTIES:-) 
 
MELANCHOLIE:-) 
 
V pátek večer 
toulám se městem 
od klubu ke klubu, 
teď už jsem v šestém 
a zas je to o hubu. 
 
Raper z Čech a italskej DíDžej 
z plakátu u kasy 
na mě shlížej. 
Dav nedočkavě přichází, 
občanku do jedný kapsy, 
do druhý extázi. 
 
 
Ref.: --- 
 
 
Před klubem stojím 
váhám, co dál udělat. 
Mám se radši modlit 
nebo si dát inzerát, 
 
aby se vrátily 
starý dobrý časy 
kdy všichni nosili 
pořádně dlouhý vlasy 
a kapely, co měl jsem rád 
aby začaly zas hrát: 
 
____tady si to naskládej co a jak chceš______________ 
např: 
Joan Jett a Lita Ford 
Motley Crue, Pretty Boy Floyd 
Mr. Big a Lee Aaron 
Europe, Treat a Million 
_____________________________________________________ 
 
REFRÉN: 
 
Au! 
Vraťte mi zpátky osmdesátky! 
Vraťte mi, vraťte mi zpět! 
Rock´n´Roll osmdesátých let! 
 
to Hairspray narychlo 
 
 
 
COVER 
- švédská skupina MILLION 
- písnička THE SIGN OF VICTORY /or death/
 
 
1.
Když z písku ustoupí stín, - 0,36
tajemné ticho leká. -39
Skropená úlitbou ze vzácných vín -45
aréna čekááá -49
 
Bridge
Hlas píšťal znííí... -54
Dav vyvolává jména. -57
Ať zvítězí odvážní, -1,00
za prohru cena vysokááá -1,04
 
Ref.-a
Kdo bude slavit vítězství? - 1,08
Kdo k vrcholům vystoupá? - 1,12
Kdo bude slavit vítězství? - 1,16
Kdo v boji prohrává? - 1,20
 
2.
Když z písku ustoupí stín, -1,33
tajemné ticho leká. -1,37
Skropená úlitbou ze vzácných vín - 1,42
aréna čeká, aréna čekááá - 1,48
 
Bridge
Hlas píšťal znííí... - 1,52
Dav vyvolává jména. -1,55
Ať zvítězí odvážní, - 1,59
za prohru cena vysokááá - 2,04
 
 
Ref.-b
Kdo bude slavit vítězství? - 2,06
Kdo k vrcholům vystoupá? - 2,10
Kdo bude slavit vítězství? - 2,14
Kdo v boji prohrává - 2, 17
Kdo bude slavit vítězství? - 2, 22
Kdo k vrcholům vystoupá? - 2,26
Kdo bude slavit vítězství? - 2,30
Kdo zbude poražen a sám - 2,34
 
 
3.
Samnita, Trák, sekutor - 2,54
Ach Caesare - 2,58
Buď zdráv - 3,00 
Ti, kdo jdou na smrt - 3,02
tě zdraví, - 3,04
někteří naposled -3,06
 
 
Ref.-c
Kdo bude slavit vítězství? - 3,33
Kdo k vrcholům vystoupá? - 3,36
Kdo bude slavit vítězství? - 3,40
Kdo v boji prohrává - 3,44
Kdo bude slavit vítězství? - 3,48
Kdo k vrcholům vystoupá? - 3,52
Kdo bude slavit vítězství? - 3,56
Kdo zbude poražen a sám - 3,59
ZEMŘE - 4,01
 
 
 
Tak refren by měl být dvakrát - uprostřed a na konci, ale mohl bys to udělat i jinak = udělat z názvů skupin ne jednu, ale dvě sloky a refren nacpat ještě mezi ty sloky složene jen ze jmen skupin 
 
jo ještě na začátku refrenu jsem dal slovo AU! pro mě je tam z toho důvodu, že se tak vyjadřuju k tomu, co jsem viděl před tim klubem
 
 
 
sloka
takže první a druhá sloka teď už skoro načisto: 18 - 50 
 
čas běží 18 
čas nikdy nestojí, utíkÁ 22 
stále spěchá dál dál dál 27 
nezpomaluje a nepřestávÁ 31 
nikdy taky nezůstal 35 
na místě bezradně stát 39 
v jeho proudu mizí hned 43 
vzpomínky minulost starý svět 47 
kdo je ještě znáááá 50
 
refren 
Každej den 1.06 
Země se otáčí každej den 1.11 
ze svýho času díl ukousnem 1.15 
a dál ženeme se za svým snem 1.19 
vždy hrajem to, co milujem 1.22
 
Hodina k hodině se přidá 1.27
čas se zbavil otěží 1.31
prý starý hrdiny čeká pád 1.35
přijdou noví bohové 1.39
legendy nelze přestat milovat 1.43
rocku nemůžem se vzdát 1.47
my času budem vzdorovat 1.50
skvělej hardrock hrát 1.53
 
 
 
 
 
 pro Hairspray Broken Hearted Pretty Boy Rocker 1.1.2012 21:34 
Dosud nepřečtené - Smazat u příjemce - Smazat u příjemce i odesílatele 255
 
Aréna 
 
 
Když z písku ustoupí stín, 
tajemné ticho leká. 
Skropená úlitbou ze vzácných vín 
aréna čeká, aréna čekááá 
 
Hlas píšťal zní, 
dav vyvolává jména. 
Ať zvítězí odvážní. 
Za prohru platí se cena 
vysokááá 
 
bridge 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo k vrcholům vystoupá? 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo krev druhých prolévá 
Kdo neporažen zůstává? 
 
ref 
VÍTĚZŮ JMÉNA JSOU VŽDY ZNÁMA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
ČEKÁ JE ÚCTA,ČEST I SLÁVA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
 
Bojují 
otroci, zloději, dlužníci. 
Už k zemi padl prvý. 
Přijal ránu smrtící 
a písek se zbarvil krví. 
 
Caesare buď zdráv 
Ti, kdo jdou zemřít, tě zdraví 
a podle starověkých zpráv 
diváků davy dobře se baví 
smrtííí . 
 
bridge 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo k vrcholům vystoupá? 
Kdo bude slavit vítězství? 
Kdo krev druhých prolévá 
Kdo neporažen zůstává? 
 
ref. 
VÍTĚZŮ JMÉNA JSOU VŽDY ZNÁMA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA! 
ČEKÁ JE ÚCTA,ČEST I SLÁVA. 
VERUS! PRISKUS! FLAMMA!
 
 
DE BELLO GALLICO 
58 př. n. l.
 
Únavu znáš z pochodů dlouhých, 
neděsí tě zabíjení nepřátel. 
Nikdy ses nebál barbarů pouhých, 
když pokřik válečný se rozezněl. 
 
Muži budou zabíjet a umírat, 
aby z trosek galských oppid 
mohls zlatý mince posbírat 
a večer s vojáky je propít. 
 
Pak každý ráno a každý další den 
překonáš řeky, překročíš pohoří. 
Na cestě za velikým snem 
tvé ruce do krve se ponoří. 
 
Nesejde na lidech padlých nevinně. 
Budeš mít otroky, zlato a cín. 
Válka brzy pomine 
a ze všech vykoupíš se vin. 
 
Ref: 
Caesare 
Už celou řadu let 
Vždy pohání tě vpřed 
Sen zrozený v tvé hlavě 
Sen o moci a slávě 
Caesare 
Chceš dobýt celý svět? 
Tak koně pobídni a jeď...
 
 
Tak stále ještě jsem ho nezabil - z hlediska pořadí těch textů by tenhle měl by být poslední:
tak třeba takhle 
refren zřejmě po druhé a čtvrté sloce? 
 
 
 
23 
(15. březen 44 př. n. l.)
Přišel vzkaz od přátel 
pro tebe Caesare mají zprávu, 
kterou znát bys měl, 
dřív než oznámí ji davu. 
 
Naproti smrti pospícháš oklamán. 
Nikdo nekryje ti záda. 
Jdeš do senátu sám, 
když všude číhá zrada. 
 
Setkat se s tebou smrt přichází 
a nikdo z přátel nečeká. 
není jak pomoci ti z nesnází. 
Po krvi touží smečka divoká. 
 
Učinils poslední ze svých kroků, 
Obklopen vrahy ze všech stran. 
Brutus odhodlal se k útoku, 
vytéká krev z dvaceti tří ran. 
 
Caesare umíráš, tóga je od krve. 
co ještě říct, proháváš poprvé: 
Kai sí, teknón? 
 
Ref: 
KDO ZNÁ CESTU VZHŮRU, 
TEN ZPĚT SE NEOHLÍŽÍ. 
KDO BOHŮM SE CHCE VYROVNAT 
A KE SLUNCI VŽDY MÍŘÍ, 
JEDNOU SÁM ŽÁREM MŮŽE VZPLÁT 
A V OHNI ZAHYNOUT
 
 
 
pro Hairspray Broken Hearted Pretty Boy Rocker 28.1.2012 17:55 350
takže asi takhle
ZEMŘE, KDO SE NEBRÁNÍ 
(44 př. n. l.)
 
Caesare, 
v mracích číhá hlava vlčí 
a orel letí při zemi. 
Každý augur o tom mlčí - 
nechtěly oběť strávit plameny. 
Věř tomu bez výhrad. 
Tmavá jsou játra beraní 
a tvůj osud tentokrát 
bohové už nechrání. 
 
bridge: 
Jsi ten největší, 
legie nikoho nemilují víc. 
Jsi ten největší 
a přitom nemáš nic, 
jen věčnou nejistotu bez hranic. 
 
rf. 
Nikdo se nikdy nedoví, 
jak poslední poznat chvíli. 
Nikdo ti nikdy nepoví 
jestli už jsi v cíli. 
Nepozná předem nikdo z nás, 
že vypršel mu čas. 
 
Caesare 
Nedbáš na špatná znamení. 
nevěříš Spurinnovým věštbám. 
Jsi téměř bohem na zemi 
a vysmíváš se kletbám. 
Zapomněls nejstarší z dobrých rad: 
I přátelství lze předstírat, 
(proto) vycházej vždy se zbraní, 
zemře, kdo se nebrání! 
 
bridge: 
Jsi ten největší 
legie nikoho nemilují víc. 
Jsi ten největší 
a přitom nemáš nic, 
jen věčnou nejistotu bez hranic. 
 
rf. 
Nikdo se nikdy nedoví, 
jak poslední poznat chvíli. 
Nikdo ti nikdy nepoví 
jestli už jsi v cíli. 
Nepozná předem nikdo z nás, 
že vypršel mu čas.
 
No to jsem nečekal, vyšlo mi to strašně sentimentální, předělal jsem jednu básničku tak, aby to souviselo s Caesarem, ale je otázka, jestli to neníp příliš ... rozhodni sám 
 
Dopis pro Cornélii 
(83 př. n. l) 
 
Cornélie, 
Já vydám se neznámými cestami, 
dojdu až na kraj země. 
Já nechám se vést hvězdami, 
abys našla cestu ke mně. 
 
Cornélie, 
zatím jsi jen můj nejkrásnější sen, 
co osamělým mužům zdá se. 
Zmizíš mi, když přichází den. 
Marné je přemýšlet o lásce tvé a kráse. 
 
Cornélie, 
někdy se bojím, že tě ztratím. 
Ale až potkáme se spolu 
a do očí si pohlédnem, 
přestanu hlavu sklánět dolů, 
já vím co s příštím dnem. 
 
Cornélie, 
já budu vždy vedle tebe stát, 
já nikdy (nikým) nenechám se odehnat. 
Cornélie, jen tebe mohu milovat. 
 
 
ref: 
NĚKDY MAJ SLIBY ŽIVOT KRÁTKÝ. 
NĚKDY JE LIDI BEROU ZPÁTKY. 
NĚKDY SE CITY LIDEM ZTRÁCÍ, 
CO JE VLOŽENO SE NEVRACÍ. 
(ALE) NĚKDY SE SLOVO Z LÁSKY DÁVÁ 
A NIKDY PLATIT NEPŘESTÁVÁ.
 
HOTOVO HOTOVO HOTOVO!!! 
HOTOVO HOTOVO HOTOVO!!! 
LEGIE 
 
Někdy žáru léta, 
někdy za zimních mrazů 
římská vojska zemí jdou. 
Císaři vítězství, barbarům zkázu! 
Nešetří krví ani námahou 
pro boha války, pro veliký Řím 
vedou bitvu za bitvou 
a s gladiem železným 
legie jdou Evropou. 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM. 
 
Rameno se srazí k rameni, 
po strachu ani stopy. 
Stojí a čeká znamení 
kdy hodit má svá kopí. 
Štít drží vedle štítu, 
stříbrný orel nad hlavou. 
Podobny nestvůrám z mýtů 
legie vítězí nad každou armádou. 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM. 
 
Pro muže, pro ženy, 
platí zákon neměnný. 
Zrada se trestá, 
zbabělost neodpouští. 
Jedno jak je daleká cesta, 
(jedno) zda v lese nebo poušti, 
nepřítel nikde se neskryje. 
Římskou pravdu vždy prosadí legie! 
 
LEGIE, 
BEZ NÍ NIKDO CÍSAŘEM SE NESTANE. 
LEGIE, 
TA NEZNÁ VÁLKY PROHRANÉ 
LEGIE, 
VZDORUJE HRDĚ DOBÁM ZLÝM. 
LEGIE, 
DOVEDE ŘÍM K VÍTĚZSTVÍM.
 
ČERNÝ DEN 
(18. červenec roku 390 př. n. l.) 
 
Senoni táhnou k moři, 
pachem kořisti nechali se vést. 
Kudy prošli, obzor hoří. 
Brennus míří k největšímu z měst. 
 
Bez lítosti krajem jdou. 
Ohně dávají znamení, 
vždy nechají za sebou 
popel, pláč a kamení 
 
bridge: 
Běda poraženým a běda všem, 
teď římskou krví zrudne zem. 
Nastane nejhorší z římských dnů! 
Nadešla chvíle slávy Senonů! 
 
ref: 
NEMAJÍ ZÁKON, NEZNAJÍ ŘÁD. 
SENONY Z LESŮ ŽENE HLAD. 
VĚČNÉ MĚSTO, PYŠNÝ ŘÍM 
LÁKÁ JE SVÝM BOHATSVÍM. 
 
Každou hradbu prolomí. 
Vnikají do bran měst 
netíží je svědomí 
mrtví leží podél cest 
 
Každý prchá ve strachu 
z trosek Říma stoupá dým 
Řím padl do prachu 
Brennus opíjí se vítězstvím. 
 
bridge: 
Běda poraženým a běda všem, 
teď římskou krví zrudne zem. 
Nastane nejhorší z římských dnů! 
Nadešla chvíle slávy Senonů! 
 
ref: 
NEMAJÍ ZÁKON, NEZNAJÍ ŘÁD. 
SENONY Z LESŮ ŽENE HLAD. 
VĚČNÉ MĚSTO, PYŠNÝ ŘÍM 
LÁKÁ JE SVÝM BOHATSVÍM.
 
 
 
RUBICON 
 
Na břehu řeky stál 
domů se vrátit chtěl. 
Na staré boje vzpomínal 
a mnoho vyprávěl... 
 
O žízni v poušti, 
horách bez ozvěn, 
o strachu, co neopouští. 
O křiku mužů, slzách žen. 
 
Se smrtí souboj hrál 
celá dlouhá léta. 
Za Řím bojoval 
ve všech koutech světa. 
 
bridge: 
Rubicon tichý je, mírný má proud. 
Svá křídla chtěl bys roztáhnout - 
letět vzhůru bez zábran a pout. 
 
ref. 
KDYŽ DRAVCI Z VÁLEK SE VRACÍ 
K NEBI SE VZNESOU JAKO PTÁCI 
HRANICI PŘEKROČÍ A NEJEDNOU 
MÍSTO NA ZEMI UŽ NENAJDOU. 
 
 
Po letech zabíjení, 
co srdce rvou 
a každou duši změní 
krví prolitou. 
 
Na břehu řeky stál 
Řím u nohou měl. 
dál už neváhal 
k návratu čas nadešel: 
teď vezme si, co chtěl. 
 
bridge: 
Rubicon tichý je, mírný má proud. 
Svá křídla chtěl bys roztáhnout - 
letět vzhůru bez zábran a pout. 
 
ref. 
KDYŽ DRAVCI Z VÁLEK SE VRACÍ 
K NEBI SE VZNESOU JAKO PTÁCI 
HRANICI PŘEKROČÍ A NEJEDNOU 
MÍSTO NA ZEMI UŽ NENAJDOU.
 
 
Počátek ? 
(27 př. n. l.) 
 
Kůň danajský je dar. 
Do tmy chrlí zradu, 
jen pobít stráží pár 
otevřít brány hradu. 
 
Zalila ulice záplava cizí. 
Danaů davy městem se valí 
v plamenech zmizí 
vše, co jsme znali 
 
Hradby se boří, 
smrt utrhla se z řetězu. 
Rodné město hoří, 
kruté je právo vítězů. 
 
bridge: 
Sílu má pánův hlas, 
Éneás volá nás: 
 
Ref.: 
HRDINA PROSBY NEODMÍTÁ 
HLAVA SE NIKDY NESKLÁNÍ 
NEPŘÍTEL CHLEBEM SE NEVÍTÁ 
ČESTNÉ JE ZEMŘÍT SE ZBRANÍ 
 
Záhuby nastal den, 
hodina Tróje poslední. 
hořící nocí za ním jdem 
kdo zemře, až se rozední? 
 
On pověřil nás úkolem. 
Nebudem zbytečnou obětí. 
Hledat chcem novou zem 
našich bohů, žen a dětí. 
 
Odvaha zůstává v nás 
Pro život najdem místo zas, 
porážkou nekončí náš čas. 
Vede nás Éneas. 
 
 
bridge: 
Sílu má pánův hlas, 
Éneás volá nás: 
 
Ref.: 
HRDINA PROSBY NEODMÍTÁ 
HLAVA SE NIKDY NESKLÁNÍ 
NEPŘÍTEL CHLEBEM SE NEVÍTÁ 
ČESTNÉ JE ZEMŘÍT SE ZBRANÍ
 
Vynález pana G.
 
Úspěšný vynález, vynález století
pružina cvakne, hlava ti uletí
 
Úsporná mašina, mašina zlatá
zkosené ostří nahradí kata.
 
Takový stroj zabije každého,
svět by se sotva obešel bez něho.
 
Od těla snadno oddělí hlavu
a život zanikne v jásotu davu.
 
Únavu nezná, viděl už mnoho
nevinné ženy, vrahy ze Soho
 
Přivítal královny a taky krále,
necítí nic, zabíjí stále.
 
Million - The sign of victory 
 
Doesn´t matter which fight you´re fighting
As long as you know it's right
Doesn´t matter what mountain you're climbing
As long as you climb
 
'Cause it's there for me and you
Dreams do come true
And when you reach the top
You know what to do
 
Show 'em the siqn of victory
Hold it high in the air
Show 'em the sign of victory
Destiny treats you fair
 
There will always be backseat drivers
Wanting you to fail
When they tell you to go their direction
You 'd better go the other way
 
 
'Cause it's there for me and you
Dreams do come true
And when you reach the top
You know what to do
 
Show 'em the siqn of victory
Hold it high in the air
Show 'em the sign of victory
Destiny treats you fair
 
It's a long hard way to go
But just you remember,
Hold on, 
'cause it's worth it all
Never, never surrender
 
 
Show 'em the siqn of victory
Hold it high in the air
Show 'em the sign of victory
Destiny treats you fair
Show 'em the siqn of victory
Hold it high in the air
Show 'em the sign of victory
Destiny treats you fairvdi
WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .