MOJE PUBERTA SKONČILA A JÁ POŘÁD ČTU SPARK

31.10.2010 21:45

                                                                                             ..

Spark si kupuju natěšeně a čtu s radostí. Většina polemiky vedené v komentech na diskusním fóru Sparku podle měvychází buď z toho, že někdo byl nespokojený s názorem recenzenta v některé konkrétní recenzi, nebo z toho, že někdo soukromě chová naprosto animální averzi vůči některému z redaktorů. Připadá mi nepochopitelné, proč kvůli tomu napadat celkovou linii a úroveň časopisu. Přestože se i ve Sparku objevilo adorování grunge v devadesátých letech a docela dost mi to vadilo, nikdy to neznamenalo, že kvůli jedné recenzi nebo jednomu článku v některém čísle zavrhuji celý časopis. Zůstal pro mě vlastně jediným tištěným a normálně dostupným časopisem, kde se dalo o metalu a hard rocku něco přečíst, případně něco nového se dozvědět. Mnohá alba, která jsem v průběhu času koupil a začal poslouchat jsem "objevil" právě díky Sparku. V průběhu devadesátých let mi právě Spark dával naději, že nemusím spoléhat na to co jsem viděl v obchodě nebo nabídkovém katalogu, naději na to, že někde se nahrávají a vycházejí i dobrá rocková a metalová alba. Nikdy asi nebude možné, aby každý čtenář souhlasil se všemi recenzemi, alby se každému čtenáři líbily všechny rozhovory a aby každý čtenář přesně souhlasil s výběrem kapel, na které je zaměřena pozornost v daném čísle, ale podstatné je, že Spark zůstává časopisem zaměřeným na ROCK A METAL. Nejdůležitější je, že se právě tohle nezměnilo. A to říkám i přesto, že mám výhrady k tomu, že v časopise chybí adekvátní reakce na současný reunionový boom klasického rocku a metalu v USA.

SPARK ANO, ROCK REPORT NE

Koment č.223: "Exemplární příklad, kam takové tendence můžou vést, je dříve Rock Report/ později a dnes Report, který nejen že se začal těmto tendencím podovolovat, ale postupně i zcela změnil svoje zaměření a stal se z něj víceméně lifestylový."

- - -

Jak já si to pamatuju, změna Rock Reportu nebyla výsledkem nějaké vnitřní vývojové tendence spojené s HUDEBNÍ orientací reakce. Podle toho, co se objevilo v textu, který celou "událost" vysvětloval a jehož autorem byl Honza Petričko, šlo o rozhodnutí, zachraňující a zajišťující další fyzickou existenci časopisu (a možnost obživy). Vzhledem k tomu, že Honza Petričko je/byl pro druhou polovinu mého teenagerského věku největším rockovým hrdinou mezi lidmi kolem mě, je mi jasné, že v tom okamžiku bylo něco velmi důležitého obětováno (a jen se dohaduji, jaký vnitřní boj prožíval můj obdivovaný rockový Honza Petronius Arbiter:-). Kvalita papíru, fotografií, literární a stylistická úroveň redaktorů začala růst. Časopis měl (teda aspoň a asi nejen pro mě) jen jedinou chybu, nedal se z podstatné části dál číst. 

Myslím si, že v dnešní době, kdy si AKTUÁLNOST (BraveWords.com), HLOUBKU(www.metalsludge.tv/home/), PŘÍMÝ KONTAKT S HUDEBNÍKY (pravidelné weekendové chaty s hvězdami, které organizuje Andrew z hairbangersradio.ning.com/) můžu víceméně vyhledat sám, by se nemělo zapomínat na jednu důležitou věc. Vlastně by se mohlo zdát, že Spark k ničemu nepotřebuju. Ale není to tak. Vstupuje tady do hry něco, co nikdy nebude souviset jen s kvalitou papíru, aktuálností a dokonalou stylistickou vybroušeností textu. Ano to vše je důležité, ale ne rozhodující. Je asi hloupé, že to neumím definovat jinak, než pomocí provařených slov "celková linie časopisu a přístupy jednotlivých redaktorů", ale je nesporné, že právě to, může být stejně tak jako pro mě i pro řadu dalších čtenářů to jedinečné, co na Sparku mají rádi a proč mu stále ještě věnují svou pozornost.

Spark odolal vábením, které se staly zničující pro Rock Report a Rock a Pop nebo tedy alespoň pro jejich schopnost uvěřitelně se vyjadřovat k rocku nebo metalu. Přiznávám, že z hlediska stylistického je možné najít ve Sparku pochybení a neobratnosti. Jenže to je dnes všude normální v míře 10x šílenější. Nemyslím, že jde o úpadek Sparku, ale o celkový úpadek úrovně vzdělání který se v důledku provedení reformy  školství bude dále zrychlovat. Z toho bych asi ale nevinil redakci.  

MYSLÍM SI, ŽE NEJPODSTATNĚJŠÍ SKUTEČNOSTÍ JE, ŽE SE SPARK POCTIVĚ VĚNUJE ROCKOVÝM A METALOVÝM ŽÁNRŮM. A TA VĚRNOST A POCTIVOST JSOU ZÁKLADNÍ HODNOTY, KTERÉ BY MĚLY BÝT OCEŇOVÁNY A VNÍMÁM JE MNOHEM SILNĚJI NEŽ STYLISTICKÉ NEDOSTATKY. KO/LAPSY A POCHYBENÍ SE MOHOU DOSTAVIT, ALE JÁ VĚŘÍM, ŽE NIKDYNEBUDOU ZNAMENAT ODKLON SMĚREM, JAKÝM SE VYDALY VÝŠE UVEDENÉ ČASOPISY. 

KDYŽ UŽ, TAK PROČ?

Koment 223: „Bluejamie65 tvrdí, že je mu vlastně srdečně fuk, na jaké kvalitativní úrovni bude časopis udržován, jen když se bude věnovat nadále stejnému zaměření.“

- - -

Neplatí to totiž, že jen když...., znamená to, že mě zajímají články, názory, interwiew hodnocení... lidí, kteří k hudbě přistupují se stejnou láskou jako já a jejichž výchozí stanoviska jsou mi srozumitelná.

V podstatě mi v určitém ohledu nezáleží na tom, jak časopis vypadá. Větší důraz kladu na to, že jsou v něm údaje a informace, které nutně potřebuji k životu, které nutně potřebuji k tomu, abych mohl spokojeněji poznávat, poslouchat a rozumět. A vůbec ze všeho největší důraz kladu na to, že rock a metal zůstal ve Sparku jako hlavní téma navzdory všem nesmyslům, které se přehrnuly devadesátými lety. Jo někdy mě recenze rozzlobí, nebo mi ve výběru témat něco aktuálnícho chybí (letošní reunionová vlna v USA), ale nevede mě to k tomu, abych proklínal časopis , jeho úroveň celkově a redaktory jednotlivě, jednoho po druhém. Stejně se totiž vždy těším na další číslo.

 

VIDLÁKA MŮŽEŠ POZNAT I JINAK

NEŽ JEN PODLE HNOJE NA BOTÁCH

 Koment 228: "A taky nesnáším stádovité přežvykování jedinců, jimž je do žlabu s každou další várkou dáváno méně a méně sena, a jim nesecvakne ani jeden neuron v tom ustrojí, kterému se říká hlava.

- - -

Tak tady je taky zřejmě zakopán pes, tahle věta je totiž naprostá trefa. Dnes už je myslím, zcela jasné, že true metal a hardrock či po česky bigbít /:-)/ nemůže zaniknout nejen ve světě, ale ani u nás v Čechách, neboť si každý z vlastní zkušenosti dokáže představit, jaká muzika se bude hrát přes léto na tancplace za hřištěm a během roku minimálně jednou za 14 dní v kulturácích vesnic a venkovských městeček těch velikostí, kde kravín je důležitou dominantou. A odtamtud bude taky pocházet mnohý z těch náctiletých, kteří si koupí pro ně napsaný nový Spark. Je možné to vidět metaforicky jako stádovité přežvykování jedinců, kterým je dáváno s DALŠÍ A DALŠÍ várkou méně a méně sena. Já to spíš vidím tak, že ve zrhuba posledních dvou desetiletích jak metal, tak Spark ve zkoušce času obstál.

Prev: HAPPY HALLOWEEN WITH "LORDI"
Next: HLEDÁ NĚKDO ODPOVĚĎ?
WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .