Písnička o dvou časech

18.12.2018 23:24
1. poslechni si verzi písničky Lemon tree.
 
2. sleduj při poslechu text a najdi ty věty, které jsou v přítomném průběhovém čase =  odehrávají se právě teď.
 
3. v tabulce pod textem písničky jsou zaznamenána slovesa s příponou ing, doplň tabulku podle písničky tak, aby věty byly úplné.
 
4.  rozumíš jednotlivým větám doplněným do tabulky?
 
5. v textu písničky jsem několik vět označil jinou barvou, proč v těchto větách slovesa nemají příponu ing? Které slovíčko o tom rozhodlo?

 

I am sitting here in the boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I am wasting my time
I got nothing to do
I am hanging around
I am waiting for you
But nothing ever happens and I wonder
 
I am driving around in my car
I am driving too fast
I am driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely
I am waiting for you
But nothing ever happens and I wonder
 
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
I am turning my head up and down
I am turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another lemon-tree...
 
 
zájmeno + am/are/is sloveso  s  "ING" další  okolnosti
  SITTING  
  WASTING  
  HANGING  
  WAITING  
  DRIVING  
  DRIVING  
  DRIVING  
  TURNING  
  TURNING  
 
řešení:
I am sitting here = sedím tady.
I am wasting my time = marním čas.
I am hanging around = poflakuju se kolem.
I am waiting for you = čekám na tebe.
I am driving around = jedu kolem.
I am driving too fast = jedu příliš rychle.
I am driving too far = jedu příliš daleko.
I am waiting for you = čekám na tebe.
I am turning my head up and down. around = kroutím hlavou nahoru, dolu, dokola.
 
5. úkol
- slovo ever znamená vždy a spojeni nothing ever hapens znamená nikdy  = vždy a nikdy neznamená právě teď. Proto je použit jiný čas,  a to prostý přítomný čas.
- slovo yesterday znamená včera  = včera neznamená právě teď.
 
 

 

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .