Písnička o osobách v průběhovém čase

02.12.2018 11:22
1. Poslechni si písničku Creeping round.
2. Najdi při poslechu žlutě a zeleně označené věty textu (pod tabulkou).
3.  Jaký je rozdíl mezi žlutými větami a zelenou větou?
4.  Zkus si namalovat tabulku a podle poslechu do ní správně vložit chybějící slovíčka:
5. Jedna věta z tabulky ve skutečnosti v písničce není, která je to?
(Řešení a překlad vět pod textem písničky.)
 
osoba tvary AM / ARE / IS sloveso + zakončení ING.
I   WAKING UP.
  AM LEAVING EVERYTHING.
    RUNNING.
I   FEELING FINE.
YOU   MESSING UP.
HE    CREEPING ROUND.

 

I am waking up the sleepy hours
I am leaving everything behind
Giving up the habit of creeping round at midnight
I am running up and down at daybreak
I am up around and feeling fine
Giving up the habit of creeping round at midnight
Oh yes, you've got a lot to learn
Yes, you've got a lot to learn
Creeping round at midnight, never get to sleep at all
You are messing up a sunny morning
You only have yourself to blame
Got to lose the habit of creeping round at midnight
Oh yes, you've got a lot to learn
Yes, you've got a lot to learn
Creeping round at midnight, never get to sleep at all
 

 

řešení:

osoba tvary AM / ARE / IS sloveso + zakončení ING.
I   WAKING UP.
  AM LEAVING EVERYTHING.
    RUNNING.
I   FEELING FINE.
YOU   MESSING UP.
HE    CREEPING ROUND.
 
osoba tvary AM / ARE / IS sloveso + zakončení ING.
I
 
AM
 
WAKING UP.
(Já právě vstávám)
I
 
AM
 
LEAVING EVERYTHING.
(Odjíždím / všechno opouštím.)
I
 
AM
 
RUNNING.
(Já běžím.)
I
 
AM
 
FEELING FINE.
(Já se cítím fajn.)
YOU
 
ARE 
 
MESSING UP.
(Ty zmatkuješ.)
HE 
 
IS
 
CREEPING ROUND.
(On se potlouká / toulá kolem,)

 

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .