AMNESIA OR LOBOTOMY?

11.08.2017 09:25
Картинки по запросу john pilger
Filming last year at the Lincoln Memorial in Washington, I overheard a National Parks Service guide lecturing a school party of young teenagers. “Listen up,” he said. “We lost 58,000 young soldiers in Vietnam, and they died defending your freedom.”
At a stroke, the truth was inverted. No freedom was defended. Freedom was destroyed. A peasant country was invaded and millions of its people were killed, maimed, dispossessed, poisoned; 60,000 of the invaders took their own lives. Listen up, indeed.
A lobotomy is performed on each generation. Facts are removed. History is excised and replaced by what Time magazine calls “an eternal present”. Harold Pinter described this as “manipulation of power worldwide, while masquerading as a force for universal good, a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis [which meant] that it never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn’t happening. It didn’t matter. It was of no interest.”

On the Beach 2017: The Beckoning Of Nuclear War, By John Pilger

 

Když jsem v loňském roce natáčel u Lincolnova památníku ve Washingtonu, zaslechl jsem průvodce, který podával výklad skupině školáků. "Poslouchejte," řekl "ve Vietnamu jsme ztratili 58 000 vojáků. A tito mladí muži položili životy při obraně vaší svobody."  V jediné vteřině bylo tím mužem vše převráceno naruby. Svoboda přece tehdy nebyla bráněna, svoboda byla zavražděna a zničena. Zemědělský stát byl napaden a miliony jeho obyvatel byly vražděny, tráveny, mrzačeny a vyhnáněny z domovů, ale vy si poslechněte, že zahynulo 60 000 vojáků invazní armády. To je lobotomie aplikovaná průběžně, generaci za generací, fakta jsou vymazána. Historie mizí a je nahrazována tím, co časopis TIME nazval "věčnou přítomností".
Harold Pinter to popsal jako  "...manipulativní akt globální  moci, kterým tato moc sama sebe maskuje jako sílu univerzálního dobra a který podobně čistě a dokonale jako hypnóza dosahuje toho, že si lidé myslí, že minulé se nestalo.  Cokoliv se odehrálo,  nestalo se to. Nikdy se nic nestalo. Prostě to nebylo. Tak na tom nezáleželo a nikoho to nezajímalo."
 
 
POST SCRIPTUM: 
Je tedy výsledkem totální amnesie?

 

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .