pomocné vědy

23.08.2012 17:39

 

ÚVOD- Pomocné vědy historické Aug 30, '08 4:21 PM
for Kamil's family & their family
Start: Aug 30, '08 5:00p
Location: Vsetín

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
___________________________

Pomocné vědy historické v širokém kontextu jsou všechny disciplíny, které svými metodami pomáhají historikovi hlouběji proniknout do podstaty jevů dosavadního vývoje lidské společnosti tím, že podrobují historické „kritice“ všechny produkty činnosti lidské společnosti, zejména pak její písemnou „pozůstalost“.
Např.:

GENEALOGIE / DEMOGRAFIE / METROLOGIE / SFRAGISTIKA / DIPLOMATIKA / NUMIZMATIKA / HERALDIKA / CHRONOLOGIE / PALEOGRAFIE

Název je odvozen z latinského termínu diploma = listina./Termín je odvozen z latinského slova nummus = peníz./ (palaios = starý, grafos = psát), / . Pojmenování pochází z řeckého génos = rod./ (z řeckého chrónos = čas, lógos = slovo, věda) / Termín je odvozen z řeckého slova démos – lid / Název je odvozen z řeckého slova sfragís = pečeť./ Název oboru je odvozen od slova herold = muž, který byl ve středověku znalcem erbovních zvyklostí.

- Termín řeckého původu označuje vědu, která studuje stará písma, jejich vývoj a druhy.
- Věda zabývající se vztahy mezi lidskými jedinci vyplývajícími z jejich
společného rodového původu
- Úkolem metrologie jako pomocné vědy historické je shromaždování informací o délkových ,
hmotnostních a od nich odvozených mírách používaných v minulosti.
- Termín označuje nauku o měření času, jeho způsobech a prostředcích k tomu užívaných.
- Věda zabývající se platebními prostředky – mincemi a jinými platidly, mincovnami a
mincovnictvím.
- Nauka o pečetích, zejména o jejich zhotovování, vzniku, funkci a vývoji. Pečeť = znamení
nebo text či oboje současně otištěné do hmoty schopné je uchovávat.
- Věda zabývající se studiem znaků – erbů, jejich vznikem, pravidly tvoření, užíváním a
vývojem.
- Věda zabývající se studiem úředních písemností a dějinami institucí, jež je produkují, tj.
kanceláří.
- Věda o obyvatelstvu a tzv. populačních procesech – porodnost, úmrtnost, stěhování,
sňatečnost, rozvodovost... .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol: Podle daného vzoru sestav správně jednotlivé řádky.
TERMÍN + PŮVOD SLOVA + VYSVĚTLENÍ

Užitečná literatura:
Hlaváček, I. Vademecum pomocných věd historických, Nakladatelství Svoboda. Praha 1988.

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .