PRAVDA POPRVÉ?

05.02.2016 15:11

ČESKÁ REPUBLIKA

ČTVRTEK 4. ÚNORA 2016

V TISKU VYCHÁZÍ  ČLÁNEK 

JEHOŽ AUTOREM JE MARTIN HERZÁŇ 

-

OBŘÍ MIGRAČNÍ VLNA:

VŠECHNA ROZUMNÁ PRAVIDLA PADLA 

Vydání tohoto článku v celostátně vydávaném deníku je v určitém smyslu převratným okamžikem. Je to zřejmě poprvé, kdy osoba více či méně spojená s neziskovými organizacemi a k tomu ještě bývalý člen výboru Rady vlády ČR pro lidská práva uveřejňuje velké množství konkrétních informací  o migrantech a migrační vlně, a to informací, které vycházejí z autorových osobních zkušeností založených na téměř dvouměsíční práci v uprchlickém táboře a každodenním kontaktu s uprchlíky.  Autor Martin Herzáň a stejněj tak i deník Právo si určitě zaslouží přinejmenším úctu a poděkování  za odvahu, s jakou přistoupili ke zveřejnění pravdivých informací, tím spíš že jde o odvahu, kterou jiná celoplošná média projevit nedokázala. Navíc je možné, že příkladná odvaha může způsobit, že se objektivní informace objeví i v některém z dalších médií, neboť jak známo příklady táhnou a dobré příklady tím víc a tím silněji.

- - -

Na druhou stranu ale ve mně článek vyvolal celou řadu pochybností.  Prvním důvodem tohoto mého vnitřního zmatku je fakt, že informace v textu obsažené jsou v naprostém protikladu ke všemu, co zatím tištěná, rozhlasová i televizní média vydávala za pravdivé informace.  Jde téměř o úplný obrat o sto osmdesát stupňů.  Je možné, že by za období od léta do konce ledna nikdo z českých novinářů neviděl a nebo si neuvědomil to, co uviděl a pochopil  Martin Herzáň? To jsou všichni ti, kteří o věci v médiích tak zasvěceně a se svatým zápalem informují o tolik méně schopni pochopit realitu?

- - -

Další věc je ještě děsivější. V textu článku se téměř slovo od slova opakují slova, věty, varování a argumenty, které už řadu měsíců pronášejí  lidé, kteří jsou ale za to všemožně zesměňováni a napadáni a stávají se obětí hysterické dehonestace a všemožných útoků. Vzniká otázka, proč byli dosud téměř všichni ti lidé, kteří podobná fakta uveřejnili, označeni za homofoby, fašisty, nacisty, rasisty, hnědou spodinu a vyvrhele společnosti. Absurdita tady nabývá tragikomických rozměrů lidé, kteří prezentovali pouhý názor opřený někdy o naivitu a někdy o pouhé emoce, jsou oslavováni a vynášeni médii do nebes a lidé, kteří přicházeli s ověřitelnými fakty jsou zahrnuti lavinou sprostých nadávek médii zesílených k nesnesení. To opravdu nikdo v médiích a mezi politiky nechápe, že rozhodovat se lze jen na základě znalosti faktů?

(Zdroj: Právo, 4. února 2016, st. 16)

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .