PARADOX PROZŘENÍ

27.08.2015 20:13
Asi žádný člověk nezpochybňuje, že smrt je strašná a smutná věc. Navzdory tomuto axiomu je možné se v běžné každodennosti dostat do situací, kdy to nebude úplně tak.  Masová popkultura si celkem logicky i v téhle oblasti osobuje svá práva, a tak si vydobyla i svůj vlastní přístup ke smrti a využívá jej celou řadou způsobů.  Smrt se tak objevuje kolem nás mnohem častěji, než by to  bylo nutné,  a ve zcela jiných rolích, než jsou ty, které jsou chápány jako obvyklé. Je to jako by se odtrhla od své prosté a chmurné podstaty a přenesla se na jinou, zdánlivě vyšší úroveň. Smrt je prologem či epilogem příběhu, smrt je součástí pointy, smrt je filmovým obrazem, smrt je motivem hrdinových činů,  smrt je metaforou v básni a refrénem písně...
Smrt se stala nedílnou součástí popkultury a většině lidí  na tom  nepřijde nic divného. Smrt zabrala značnou část mediálního prostoru, který dříve patřil lásce, radosti a životu a téměř nikomu to nevadí, mnohým to dokonce vyhovuje. Smrt se stala natolik obvyklou a běžnou mediální  nezbytností, že je výhodné o ní zpívat písně, psát knihy a točit filmy či reportáže. Dá se na ní dobře vydělat, v redakcích, v nakladatelstvích, v  radiovém i televizním vysílání je velmi vítaným a častým hostem. Tvůrci popkultury se cítí obzvláště dobře, pokud je někde poblíž. Její přítomnost se stala znamením i součástí úspěchu. Její blízkost lidem  z mediální sféry v posledních dvou letech natolik zevšedněla, že to změnilo jejich nejen jejich způsoby vyjadřování, ale dokonce i myšlení, a to směrem k daleko menší zodpovědnosti při nakládání se smrtí jako vážným tématem. Jak jinak se mohlo  stát, že  novináři demokratické Evropy s takovou lehkostí psali články v nichž zabití člověka je pozitivní věcí? Jak jinak mohlo dojít k tomu, že hudebníci při koncertech iniciovali provolávání výzev k vybití jednoho z evropských etnik? Proč se básníci nijak nebránili tomu, že se jejich aktuální  verše staly ideovou oporou  hesel neonacistických organizací? To jim smrt natolik zevšedněla, že jim nevadilo ji přivolávat?
Je pravda, že celá řada výše zmíněných představitelů popkultury byla v nedávné době  donucena projít těžkou katarzí. Mnozí se ocitli v bezprostřední blízkosti smrti desetitisíců a dostali se do situace, ve které si uvědomili, že za  zabíjení nesou díl odpovědnosti. Jak ale vrátit již vykonané, jak zamlčet už vyslovené, když následkem těch slov a činů je smrt tak obrovského množství lidí? Někteří z těch nejslavnějších a nejpopulárnějších se pokusili se své chyby napravit. Skrjabin  se snažil zastavit další zabíjení tak, že by veřejně vysvětlil, kdo byl od počátku iniciátorem vraždění a kdo ho financuje. Ruslana se vydala na cestu po obou stranách fronty, aby ukončila vzájemné vybíjení obyvatel téhož národa. Okean Elzy finančně přispěl na pomoc lidem strádajícím útrapami války.  Anastasia Dmitrjuk napsala báseň, ve které vysvětluje, že dnes si již je vědoma, že její verše byly zneužity... Jakkoliv jsou však jejich kroky smysluplné a pochopitelné, mrtvým už život nikdo nevrátí. Navíc se v tomto případě naplno projevil paradox popisovaný v prvním odstavci. Dokud hvězdy ukrajinské popkultury vyzývaly k boji a podílely se na přivolávání smrti, duněla jejich slova, věty, písně nebo básně z každého rádia či televize několikrát za hodinu celé dny. Avšak ve chvíli, kdy se tytéž hvězdy pokoušely smrt zahnat a zabíjení zastavit, o jejich hlas najednou nebyl zájem a jejich slova nikdo neuslyšel. Navzdory tomu, že jejich touha být vyslyšen byla tentokrát silnější než kdy dříve…
 
 
Post scriptum:
В своё время я говорил о том что сейчас будет появляться множество людей, которые будут прозревать - "Ух я прозрел! Я прозрел, теперь я понимаю, что на Донбассе Украинцы мочят Украинцев, с одной и другой стороны ! Я прозрел, я понял, что надо эту войну как-то остановить! Я прозрел! - Я говорил, что многие люди на это поведутса и мне писали: "Поверь, мы не поведёмся." Сегодня я узнал о том, что некий Алексей Мочанов прибил на Донбасс, в Донецк. Я Не поверил! И и потом увидел фотографии... (zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BSpCXKqhImE)
 
WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .