TORRENT versus HOSTING

27.10.2013 16:12

Nedávno   jsme vedli docela zajímavou debatu o tom, co je z hlediska obyčejného řadového uživatele přijatelný způsob získávání souborů z internetu.  Na konci celé diskuse se otázka podstatně zjednodušila. Na výběr zůstaly vlastně  jen dvě možnosti - torrent a filehosting. Z toho důvodu mě napadlo zkompilovat z různých internetových zdrojů jednoduchou charakteristiku obou uvedených způsobů především s ohledem na to, jaké dopady jejich využití může mít.

Je možné využívání torrentu vystopovat?

"...torrenty jsou dobře sledovatelné jak na síti ( vysoké počty session jsou nápadné a velmi lehce se detekují ) tak provozně ( torrentové odkazy se dobře detekují na jakémkoli content filtru ) takže sledovatelné jsou a také se sledují. Pochopitelně nikoho nezajímá jedna stažená mp3 za rok, to je bagatelní věc. Obecně je to ale právně tak, že co si stahujete pro Vaši potřebu je z hlediska autorského zákona O.K., ale nesmíte to nabízet dále. Ale to je přece princip torrentů..."  1

 

Budu stahovat jen pro vlastní potřebu, když omezím seed?

"Uživatel se musí připojit na tracker, ze kterého dostane seznam uzlů, které mají o daný soubor také zájem. Uzly jsou v síti Bittorrent rozděleny na seeds, které mají daný soubor kompletní a již pouze odesílají, a peers, které daný soubor stahují a zároveň již také odesílají stažené části. Při dosažení 100 % souboru se peer okamžitě stává seedem, který nic nevyžaduje, pouze rozdává bloky." 2

 

Jak se o mně může někdo dozvědět, když torrenty stahují všichni?

"Takže v běžné situaci co stahujete, tak to nabízíte a to problém je. Pak stačí, že si jakýkoli zástupce něčeho - například IFPI, OSA apod. - od Vás něco stáhne ( čímž prokáže, že jste to reálně nabízel a současně má od Vás Váš torrentový katalog co všechno nabízíte. ) Následná akce je triviální, udá se to na policii, ti si vyzvednou Vás a Váš počítač a znalci provedou výpočet typu ( ukázka) - sdíleno bylo 1000 DVD x 350 Kč x 2 , tedy 700.000.- Kč a to je to, co Vám přiklepne soud a co zaplatíte. Ty částky jsou definovány tak, že dle autorského zákona má hromadný správce nárok na dvojnásobek průměrného zisku za titul, který byl - myslím - loňský rok vyhlášen na 350 Kč. " 3

 

A už na někoho takového přišli?

"V roce 2012 bylo PČR prověřeno 380 podezření spadajících pod §270 a §271 (ve statistice PČR je to dohromady) Trestního zákoníku. Z toho bylo (vč. dodatečných) objasněno 346 případů a stíháno 156 osob, které svým jednáním způsobily vyčíslenou škodu za 35 milionů korun."4  Pravidelně se lapenými a odsouzenými provinilci holedbá Česká protipirátská unie.   5

 

 

"Internetová úložiště jako RapidShare nebo Ulož.to jsou velkým tématem v ochraně autorských práv. Kdo je právně postižitelný – ten, kdo na úložiště soubor nahraje, správce platformy nebo ten, kdo si produkt stáhne?
 
 Ten, kdo stahuje, postižitelný není. Úložiště jsou na hraně či za hranou, dávají však od toho ruce pryč. Z pohledu práva je odpovědnost vždy na tom, kdo soubor nahraje. Teď se odehrává zápas o to, aby úložiště svůj obsah kontrolovala a regulovala, anebo aby přijala díl odpovědnosti, což znamená, aby z užití platili autorům, respektive autorským svazům. 
 
 
 Jak vnímáte to, pokud někdo stahuje a vypaluje pro vlastní potřebu, v porovnání s případem, kdy někdo šíří a vypaluje kamarádům? Kdy už jeho činnost hraničí s trestným činem?
 
 Hranici chápu tam, pokud z toho má někdo vlastní prospěch, kořistí z toho, zkrátka na úkor někoho se obohacuje. A pak je ta druhá hranice – když se rozhodnu padesáti kamarádům vypálit pro radost CD, je to taky špatně. Je třeba držet rozumnou míru." 6
 
 
Byly už některé filehostingové servery postihovány, dotklo se to nějak běžných uživatelů?
 
"Po ukončení sdílecí služby Megaupload a zatčení jejího vedení přestává sdílení fungovat i na dalších serverech. Trojice populárních sdílecích serverů Fileserve, FileSonic a Uploadstation.com razantně omezila poskytování svých služeb. Uživatel může stahovat jen ty soubory, které do systému sám nahrál. Pro uživatele je to podobné, jako kdyby služba přestala fungovat úplně." 7
"Americká asociace MPAA zastupující filmový průmysl přišla k floridskému soudu s další právní municí proti serveru Hotfile.  Argumentace žalující strany je stejná jako v notoricky známé kauze Megaupload. Hotfile prý na svém zneužívání autorským zákonem chráněných děl postavil svůj byznys.  Žalující strana tvrdí, že na porušování zákona se podílí většina jeho uživatelů. Čeští uživatelé se ale nemají v žádném případě čeho obávat, pokud stahovali jen již oficiálně zveřejněně filmy, seriály a hudbu pro osobní nekomerční využití bez dalšího šíření. To je totiž u nás zcela legální volné užití díla dle autorského zákona." 8
 
 
 
 
POST SCRIPTUM: 
Nemůžu si pomoct, ale pokud uvažuju o stahování souborů z internetu, vždycky se mi při porovnávání torrentu s filegostingem objeví několik zásadních rozdílů.  Při stahování souboru prostřednictvím torrentu je poměrně nesnadné dosáhnout toho, abych nebyl současně seederem - tedy vlastně uploaderem.  Vzhledem k tomu, že uploadování jakéhokoliv nelegálního obsahu je trestné a postihované, domnívám se, že je lepší se stahování pomocí torrentu vyhnout širokým obloukem. Za druhý docela významný rozdíl považuju to, že nedílnou součástí právního a soudního tažení proti P2P sítím jsou vedle jejich tvůrců, organizátorů případně majitelů oběťmi i obyčejní řadoví uživatelé, kteří si "jen" někde něco stáhli a ve výsledku byli potrestáni naprosto absurdními tresty.  Na druhé straně  je stažení audio nebo video souboru z filehostingového serveru a jeho následné domácí užití stále ještě zákonem dovoleno i v případě, že jeho samotné umístění na server proběhlo nelegálně.  V rámci úsilí o zamezení šíření nelegálního obsahu pak jsou soudně postihování majitelé případně provozovatelé těchto úložišť a velcí uploadeři, ne řadoví uživatelé, kteří si občas někde něco stáhli.
---
 
zdroje:
Flags - https://en.wikipedia.org/wiki/Jolly_Roger
1 - https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=912&t=1188871&st=0&sk=t&sd=a
2 - JUDr. Jana Zezulová, Porušování autorských práv k hudebním dílům a filmům jejich zpřístupněním a rozšiřováním na internetu
3 - https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=912&t=1188871&st=0&sk=t&sd=a
4 - https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2012.aspx
5 - https://www.cpufilm.cz/rozsudky.html
6 - Kateřina Farná, Úložiště se tváří, že se nic neděje, in Právo, 31.8. 2013, str. 18
7 - https://technet.idnes.cz/konec-stahovani-filmu-a-hudby-se-blizi-konci-filesonic-a-fileserve-p9y-/sw_internet.aspx?c=A120124_134017_sw_internet_nyv
8 - https://www.bpn20.cz/clanky/stalo-se-na-file-hostingove-servery-uderily-spatne-casy/
 
***
WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .